PhDr. Iveta Jonášová, Ph.D.

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na FF PU v Prešove a doktorandské štúdium v odbore sexuálna psychológia (školitel prof. PhDr. Peter Weiss, Ph.D.) na FF UK v Prahe.

Som absolventkou dlhodobého výcviku v dynamickej psychoterapii v psychoterapeutickom systéme SUR a množstva ďalších sebarozvojových kurzov a workshopov.

V priebehu dlhodobej praxe som viedla rôzne typy terapeutických skupín (skupiny toxikomanov, skupiny príbuzných užívateľov drog a ženské skupiny), socioterapeutické programy, neverbálne a relaxačné techniky.  Ale taktiež som sa venovala individuálnej terapeutickej a poradenskej praxi.

Momentálne mám súkromnú psychologicú a terapeutickú prax v Košiciach a Prahe. Pôsobím ako lektor v oblasti sexuálnej výchovy a sexuality a ako lektor v psychoterapeutickom výcviku v systéme SUR.

 

 
 
 

 

 

Iveta Jonášová

profesný životopis

publikácie

účasť na konferenciách a kongresoch