ČO PONÚKAM

Poradane akce

Ponúkam pomoc

  • keď ste nespokojný v živote
  •  už neviete ako ďalej
  • pri partnerských problémoch a krízach
  • mediácia
  • v  ťažkých životných obdobiach
  • pri sexuálnych problémoch (poruchy orgazmu, vzrušivosti a výkonnosti, partnerského nesúladu, neistoty, deviácie)
  • pracovné poradenstvo a koučing
  • osobný rozvoj
  • keď sa v rodine objavia drogy
  • keď strácate zmysel života

   

  Lektorská činnosť

  Pokiaľ máte záujem o seminár, kurz, workshop, prednášku, či iný školiaci alebo zážitkový program, ktorý práve nie je vypísaný v ponúkaných akciách, máte možnosť objednať si ho pre konkrétnu skupinu ľudí individuálne.

  Tematické okruhy:

  • Ľudská sexualita
  • Ženská skupina
  • Závislosti
  • Neverbálne techniky
  • Syndróm vyhorenia a jeho prevencia
  • Asertivita a komunikačné techniky
  •  

    

    

    

    

    

    

   .