CENY

Cena individuálnej konzultácie je 20 €.

Štandardná doba individuálnej konzultácie (poradenstva, terapie, krízovej intervencie) je 50 minút. V prípade potreby je možné dohodnúť dlhšie stretnutie (90 až 120 minút).

Ponúkam možnosť osobného stretnutia v Košiciach alebo prostredníctvom Skype (Skype name: ipsycholog.info).

Cena hodinovej párovej konzultácie je 40 € (v prípade potreby prizvanie kolegu koterapeuta sa cena navyšuje o dvojnásobok).

V prípade konzultácie mimo pracovnú dobu (tzn. 9.00 – 16.00), sa cena navyšuje o 10 €.

Ceny skupinovej terapie, workshopov a seminárov sú dopredu stanovené stále pre tú konkrétnu aktivitu. Cena lektorskej činnosti je stanovená po dohode so zadávateľom.

Storno podmienky:
Zrušenie konzultácie v deň jej konania – klient platí 100% ceny.
Zrušenie konzultácie deň pred jej uskutočnením – klient platí 50% z ceny.

Zrušenie konzultácie dva dni a viac pred jej uskutočnením – klient neplatí storno poplatok.

 

 

 

 

 

 

 

.